Käyttöehdot

PAYTRAIL-TILIN YLEISET EHDOT

Lataa käyttöehdot PDF:nä tästä.


a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, (”Paytrail”); ja

b) 18 vuotta täyttänyt henkilöasiakas, jonka luottokelpoisuuden Paytrail selvittää ja jonka yksilöintitiedot ilmenevät alla määritellyssä Sopimuksessa (”Asiakas”) (Paytrail ja Asiakas voivat olla yhdessä ”Osapuolet”)

sopivat puitesopimuksella erityisen Paytrail-maksutilin avaamisesta (”Sopimus”) ja tällaisen erityisen Paytrail-maksutilin sähköisestä käytöstä (”Paytrail-Tili”).

Sopimuksella, johon näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, Osapuolet sopivat niistä ehdoista, joita sovelletaan kaikkiin Paytrail-Tilin avulla suoritettaviin maksupalveluihin.

Osapuolten osoite- ja muiden yksilöintitietojen muutoksista Paytrail ja Asiakas sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen viipymättä kirjallisesti tai Paytrail-Tilillä sähköisesti. Jos näin ei tapahdu, Osapuoli ei voi vedota mahdolliseen oikeutensa menettämiseen täysimääräisesti (esimerkiksi menetetty oikeus vaatia vahingon korvaamista täysimääräisesti) pakottavan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Näiden ehtojen ja Sopimuksen muutokset ovat päteviä ainoastaan, jos ne on tehty kirjallisesti tai sähköisesti (vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä allekirjoittaminen).

Sopimus syntyy sähköisesti ja sen tekemisen tekniset vaiheet mukaan lukien Paytrail-Tilin avaamiseen tarvittavat tiedot ja sopimuksen tekemisen ohjeet on kuvattu Paytrailin kotisivuilla osoitteessa www.paytrail.com.

Asiakkaan hyväksymä Sopimus tallentuu muuttumattomana Paytrailin sähköiseen sopimuskantaan, ja Asiakas saa siitä vahvistuksen sähköpostitse.

Paytrail-Tilin kautta Asiakkaan tekemä Maksutoimeksianto toteutetaan välittömästi. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy että Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa, jollei näissä yleisissä ehdoissa tai voimassa olevan oikeuden mukaan se ole mahdollista. Maksunpalautuksesta Asiakas voi tarvittaessa sopia tuotteen tai palvelun myyjän kanssa.

 1. PALVELUN PÄÄSISÄLTÖ

  Paytrail-Tili on sähköinen maksupalvelu, jolla Asiakas voi hallinnoida ja maksaa eri verkkokaupoista tekemiinsä verkko-ostoksiin liittyviä maksujaan. Paytrail-Tilissä Asiakas antaa Paytrailille oikeuden tallentaa itsestään henkilö-, osoite- ja maksukortin tietoja helpottaakseen sähköisiä osto- ja maksamisprosessejaan. Verkkokaupassa on selkeästi esillä Paytrail-logo, jolloin Asiakas tietää voivansa maksaa Paytrail-Tilillä tällaisessa verkkokaupassa.

  Paytrail-Tilille ei voi tallentaa käteisvaroja, vaan Paytrail suorittaa Asiakkaan maksutoimeksiannon mukaisesti kauppahinnan maksut tuotteen tai palvelun myyjälle eli maksunsaaja-yritykselle.

  Asiakas voi maksaa verkko-ostoksiaan Paytrail-Tilin avulla. Asiakkaan maksukyvyn varmistamisen jälkeen Paytrail välittää Asiakkaan maksutoimeksiannon mukaiset maksut Maksunsaajalle Asiakkaan ja Paytrailin sopimuksen mukaisesti noudattaen Maksunsaajan ja Paytrailin sopimaa maksuaikataulua. Maksujen suorittamiseen käytetään Asiakkaan varoja Asiakkaan luottolimiitistä, joka on kolmannelta olevaa luottoa (kuten esimerkiksi rahoitusyhtiön myöntämän luottokortin luottolimiitti), taikka Asiakkaan käytössä olevaa veloitusta Asiakkaan pankkitilillä olevista varoista.

  Määritelmät

  Asiakas: Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka on tehnyt sopimuksen Paytrail Oyj:n kanssa.

  Avaimet: Asiakkaan palvelun käyttöä varten luomat käyttäjätunnus, salasana ja puhelimeen lähetettävät kertakäyttöiset PIN-koodit maksutapahtuman vahvistamista varten.

  Etäviestin: puhelin, tietokone, televisio, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

  Maksupalvelu: Maksujen välittämistä, Maksuvälineitä ja tili- sekä luottosopimuksia koskevat palvelut.

  Maksunsaaja: Yritys tai yhteisö, jolle Paytrail välittää varat Maksutoimeksiannon mukaisesti.

  Maksutapahtuma: Toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan Maksunsaajan käytettäväksi.

  Maksutoimeksianto: Asiakkaan Paytrailille antama määräys toteuttaa Maksutapahtuma.

  Maksuväline: MasterCard-, VISA,- ja muut korttimaksuvälineet tai muut maksuvälineet, jotka Paytrail kulloinkin hyväksyy Maksupalvelussa ja jotka on liitetty Asiakkaan Paytrail-Tiliin Maksutoimeksiantojen antamiseksi.

  Asiakkaan käyttöliittymä: Asiakkaalle suunnattu käyttöliittymä, jonka kautta Asiakas voi seurata Paytrail-Tiliin liittyviä tapahtumia ja hallinnoida omia Paytrail-Tiliin liittyviä tietojaan.

 2. PAYTRAIL-TILIN KÄYTTÖ

  Asiakkaan käytössä on reaaliaikainen tieto Paytrail-Tilillä tapahtuneista maksuista sekä Sopimuksen ehdoista sekä muut lainsäädännön edellyttämät tiedot palveluun sisältyvän Asiakkaan käyttöliittymän kautta. Asiakkaan käyttöliittymän kautta Asiakas saa lisätietoja liittyen Paytrail-Tiliin, Sopimukseen, maksutapahtumiin ja toteutuneisiin maksutapahtumiin.

  Paytrail-Tilin kautta toteutuneiden maksutapahtumien tiedot säilyvät Paytrail-Tilillä vähintään yhden vuoden ajan.

  Paytrail-Tilin käyttö on kuvattu palvelukuvauksessa, joka on osa Sopimusta. Palvelukuvaus on tutustuttavissa täällä: www.paytrail.com.

  Paytrail-Tiliä käyttäessään Asiakkaan on noudatettava itseään velvoittavia sopimusehtoja kuten esimerkiksi pankin tai luottokortin Asiakkaalle myöntäneen yhtiön sopimusehtoja.

 3. PAYTRAIL-TILIN TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

  Hyväksymällä Sopimuksen Asiakas antaa Paytrailille oikeuden ja luvan käsitellä Paytrail-Tilin edellyttämiä henkilötietojaan Paytrail-Tilin toteuttamiseksi. Tarkemmin henkilötietojen käsittely kuvataan henkilörekisteriselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa www.paytrail.com. Tarkemmat tietoturvakäytännöt ja tietoturvasyistä käsiteltävät Asiakasta koskevat tiedot on selostettu tietoturvaehdoissa, jotka ovat saatavissa osoitteessa www.paytrail.com. Tietoturvaehdot ovat osa Sopimusta.

  Paytrail vastaa Paytrail-Tilin tietoturvasta, tietosuojasta ja luottotietojen, henkilötietojen ja muiden Asiakasta koskevien tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Sopimuksen mukaisesti. Asiakas ymmärtää, että Paytrail voi antaa viranomaisille tietoja Asiakkaaseen liittyen voimassa olevan oikeuden vuoksi (esimerkiksi rahanpesun estämistä koskeva lainsäädäntö).

  Rekisteriselosteessa mainittuja Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle siinä tarkoituksessa, että Paytrail voi antaa Asiakkaalle Sopimuksen tarkoittamia palveluja ja kehittää niitä edelleen. Ennen tietojen luovutusta Maksunsaajalle, Asiakas saa tiedon Maksunsaajasta ja voi halutessaan estää tietojen luovutuksen.

 4. AVAIMET

  Näissä yleisissä ehdoissa Avaimilla tarkoitetaan Asiakkaan Paytrail-Tili -palvelun käyttöönoton yhteydessä itse määrittelemiään käyttäjätunnusta, salasanaa ja Asiakkaalle palvelun käyttöönoton yhteydessä itse määrittelemäänsä puhelinnumeroon lähetettävää kertakäyttöistä PIN-koodia.

  Paytrail-Tili perustuu luotettavuuteen, minkä vuoksi Asiakas tarvitsee Paytrail-Tilin avaamiseen ja käyttämiseen aina Avaimet, joilla Paytrail voi varmistua Asiakkaan oikeudesta käyttää Paytrail-Tiliä. Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa Avaimien käyttö- ja tietoturvaehtoja ja Paytrailin antamia ohjeita.

  Avaimet ovat henkilökohtaisia ja Asiakkaalla on velvollisuus pitää huolta siitä, etteivät Avaimet häviä tai ole kenenkään muun käytettävissä. Avaimia tulee säilyttää turvallisessa paikassa, eikä Asiakas saa antaa kenenkään muun käyttää Avaimia.

  Aina Paytrail-Tilin käytön jälkeen Asiakkaan tulee poistaa kaikki käytetyt evästeet ja muut välitallenteet tietokoneelta, jolla Paytrail-Tiliä on käytetty. Ohjeet tähän on saatavissa osoitteesta www.paytrail.com.

  Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi, jos Avaimet häviävät tai ne joutuvat kolmannelle tai mistä tahansa niiden oikeudettomasta käytöstä. Ilmoitus voidaan tehdä milloin tahansa puhelinnumeroon 020 7181821 tai sähköpostilla osoitteeseen sulkupalvelu@paytrail.com (toimistoaikojen, joita ovat arkipäivät klo 8-16, ulkopuolella lähetetyt sähköpostiviestit luetaan ilmoitusta seuraavana arkipäivänä). Paytrail estää Avaimien ja Paytrail-Tilin käytön saatuaan katoamisilmoituksen. Asiakas voi myös itse sulkea Paytrail-Tilinsä Asiakkaan käyttöliittymän kautta.

  Paytrail voi sulkea Avaimien käytön, jos Avaimien käytön turvallisuus on vaarantunut, tai on syytä epäillä, että Avaimia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

  Paytrailin on ilmoitettava Asiakkaalle Avaimien sulkemisesta välittömästi.

 5. VASTUU AVAIMIEN OIKEUDETTOMASTA KÄYTÖSTÄ

  Asiakas vastaa Avaimien oikeudettomasta käytöstä seuraavissa tapauksissa:

  1) Asiakas on luovuttanut Avaimen sen käyttöön oikeudettomalle; tai

  2) Avaimien katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että Asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt yllä olevan kohdan 4 mukaiset velvollisuutensa; tai

  3) Asiakas on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa Paytrailille havaitsemastaan Avaimien katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

  Asiakkaan vastuu Avaimen oikeudettomasta käytöstä on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos Asiakas on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

  Jos Asiakas ei ole tämän kohdan 5 perusteella vastuussa Avaimien oikeudettomasta käytöstä, on Paytrail velvollinen palauttamaan Paytrail-Tilin varojen suhteen siihen tilaan, jossa se oli ennen oikeudetonta käyttöä.

 6. MAKSUTOIMEKSIANTO

  Asiakas tekee Maksutoimeksiannon, joko tekemällä oston Paytrail-Tiliä käyttämällä tai tallentamalla laskun maksutiedot Paytrail-Tilille. Paytrail-Tili -palvelussa Maksutoimeksiannot toteutetaan välittömästi eli kun Asiakas on hyväksynyt Maksutoimeksiannon. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Paytrailille antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Paytrail on vastaanottanut Maksutoimeksiannon ja aloittanut sen toteuttamisen.

  Paytrail sitoutuu suorittamaan maksut tavaran tai palvelun myyjille sovitusti edellyttäen, että Asiakkaalla on Paytrailin tekemän selvityksen mukaan riittävät varat. Maksutoimeksianto voi vastata ainoastaan määrää, joka Asiakkaalla on Paytrailin tekemän selvityksen mukaan riidattomasti käytettävissä. Paytrail tekee Maksutoimeksiannon perusteella maksuvarauksen Asiakkaan Paytrail-Tilille. Jos Asiakkaan luottokorttilimiiteissä tai muutoin ei ole riittävästi varoja kattamaan maksuvarausta, on Paytrail oikeutettu kieltäytymään Maksutoimeksiannosta. Paytrail ilmoittaa Asiakkaalle kieltäytymisestä viipymättä sekä siitä, miten asiakas voi korjata tilanteen.

  Paytrail vastaa siitä, että Paytrail-Tili on käytössä ja että maksu suoritetaan täysimääräisenä sovittuna ajankohtana lukuun ottamatta aikoja, jolloin Paytrail-Tili ei ole käytössä välttämättömien ja säännöllisten palvelukatkosten, ylivoimaisesta esteestä johtuvien syiden sekä viranomaismääräyksien vuoksi. Paytrail ilmoittaa tällaisista tilanteista Asiakkaalle hyvissä ajoissa etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti, jos tämä on mahdollista.

  Paytraililla työpäivät ovat maanantaista perjantaihin pois lukien yleiset vapaapäivät.

 7. TOTEUTUMATTAJÄÄNYT TAI VIRHEELLINEN MAKSUTAPAHTUMA

  Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Paytrailin on ilman aiheetonta viivytystä palautettava maksutapahtuman rahamäärä Asiakkaalle tai palautettava Asiakkaan maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

 8. TAKAISINMAKSU

  Paytrail tekee maksutoimeksiannon saamisen yhteydessä maksuvarauksen Asiakkaan luottolimiittiin tai muutoin Asiakkaan varoihin. Paytrailin maksutoimeksiannon perusteella suorittamat maksut Paytrail veloittaa suoraan Asiakkaan Paytrail-Tili –palveluun liittämiltä maksuvälineiltä.

  Paytrail-Tilin kautta Asiakkaan tekemä Maksutoimeksianto toteutetaan välittömästi. Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa, jollei näissä yleisissä ehdoissa tai voimassa olevan oikeuden mukaan se ole mahdollista. Maksunpalautuksesta Asiakas voi tarvittaessa sopia tuotteen tai palvelun myyjän kanssa.

 9. VALUUTTAKURSSIT

  Mikäli maksutoimeksianto edellyttää valuuttakurssimuunnoksia, muunnokset tapahtuvat acquirerin tai kortin liikkeellelaskijan toimesta. Paytrail toteuttaa Asiakkaan maksutoimeksiannon Maksunsaajan määrittämässä valuutassa.

 10. KORKO

  Asiakkaan Maksutoimeksiantoon perustuville, Asiakkaan Paytrail-Tili –palvelussa olevilta maksuvälineiltä veloitetuille varoille ei makseta korkoa. Kyseessä ovat Asiakkaan maksutoimeksiannon jälkeen Maksunsaajan varat Paytrailin asiakasvaratileillä.

 11. MAKSUT

  Paytrail ei veloita Asiakasta Paytrail-Tili –palvelun käytöstä. Asiakas vastaa itse kaikista maksuista ja kuluista, jotka aiheutuvat pankkitilien, luottokorttien ja muiden maksuvälineiden ylläpidosta ja käyttämisestä. Tällaiset kulut on esitetty maksuvälineet (kuten maksukortti) Asiakkaan käyttöön antaneiden yhtiöiden palveluissa kuten niiden internet-sivuilla.

 12. EI-HYVÄKSYTTÄVÄT TOIMEKSIANNOT

  Paytrail-Tiliä voi käyttää Paytrailin hyväksymä Maksunsaaja voimassa olevan oikeuden mukaisien tuotteiden ja palvelujen myyntiin. Paytraililla on harkintansa mukaan oikeus kieltäytyä Maksutoimeksiannon toteuttamisesta.

 13. PALVELUN KÄYTTÖ JA PALVELUN ENNALTA TIEDOSSA OLEVAT KATKOKSET

  Paytrail-Tili ei ole käytössä ennalta tiedossa olevien palvelukatkosten aikana. Palvelukatkokset pyritään sijoittamaan sellaisiin ajankohtiin, jotta ne mahdollisimman vähän häiritsevät Paytrail-Tilin käyttöä. Paytrail ilmoittaa ennalta tiedossa olevista palvelukatkoksista Asiakkaalle Asiakkaan käyttöliittymässä tai sähköpostitse, mikäli mahdollista.

 14. YHTEYDENPITO

  Paytrail-Tiliin liittyen Asiakas voi ottaa yhteyttä Paytrailiin sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@paytrail.com tai puhelimitse numeroon 0600 41005 (arkisin klo 8-16). Iltaisin ja viikonloppuisin Asiakas voi tarvittaessa pyytää Paytrail-Tilin sulkemista tämän sopimuksen kohdan 4 ohjeistuksen mukaisesti.

  Asiointikielinä ovat suomi ja englanti.

  Paytrail käyttää Asiakkaalle suunnattuun viestintään ensisijaisesti Asiakkaan käyttöliittymää. Viestit ja ilmoitukset toimitetaan Asiakkaan käyttöliittymään, sähköpostitse tai muulla pysyvällä tavalla.

  Asiakkaan käyttöliittymä ja Paytrail-Tiliin liittyvä viestintä voi sisältää markkinointia. Asiakas voi halutessaan kieltää markkinoinnin. Markkinoinnissa noudatetaan henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä.

 15. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

  Paytrail toimittaa Asiakkaalle ehdotuksen Paytrail-Tiliin tai Sopimukseen liittyvistä olennaisista muutoksista Asiakkaan käyttöliittymän kautta tai sähköpostitse vähintään kaksi kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehdotetut muutokset sopimusehtoihin, jollei hän muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehdotettuja muutoksia, on hänellä kustannuksitta muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi heti. Muutosehdotuksessa mainitaan tästä oikeudesta.

  Paytrail kehittää palvelun ominaisuuksia jatkuvasti, ja voi tehdä muutoksia Paytrail-Tilin ominaisuuksiin myös ilman erillistä ilmoitusta.

 16. SOPIMUKSEN KESTO

  Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva.

 17. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

  Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on tehnyt Sopimuksen Asiakkaan käyttöliittymän kautta tai muutoin.

  Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen.

  Paytrailin osalta irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Paytrailin ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen.

  Irtisanomisaika alkaa kulua heti, kun ilmoitus on tullut Paytrailin tai Asiakkaan tietoon todisteellisesti, esimerkiksi Asiakkaan käyttöliittymän kautta lähetetty viesti tai sähköposti.

  Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

  Sopimuksen päättyessä Osapuolten mahdolliset velat toisilleen erääntyvät ja ne on maksettava 14 vuorokauden lisäajan kuluessa.

 18. ASIAKKAAN OMAT SOPIMUKSET TUOTTEITA JA PALVELUJA MYYVIEN TAHOJEN KANSSA

  Jos Asiakas haluaa kuluttajansuojalain mukaisesti peruuttaa, purkaa tai irtisanoa kaupan ja palauttaa hankitut tuotteet tai lopettaa mahdollisen palvelun käyttö sen jälkeen, kun Paytrail on tilittänyt myyntisaatavan tuotteiden tai palveluiden myyjälle, tämä tuotteiden tai palvelujen myyjä on vastuussa kauppasumman palauttamisesta Asiakkaalle.

  Asiakkaan ostamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät reklamoinnit ja vaatimukset tulee tehdä tuotteiden tai palveluiden myyjälle, joka vastaa kaupan kohteesta Asiakkaan ja myyjän välisen sopimuksen perusteella.

  Paytrail tarjoaa asiakkaalle maksupalvelua, eikä ole osallinen Asiakkaan ja Myyjän välisessä kaupassa.

  Paytrail ei vastaa kaupan kohteesta eikä myyjän sopimusvelvoitteista.

  Myös kaupan kohdetta tai Asiakkaan ja myyjän välistä sopimusta koskevassa oikeudenkäynnissä vaatimukset on esitettävä myyjälle.

 19. IMMATERIAALIOIKEUDET

  Paytrail-Tiliin liittyvät kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet, liikesalaisuudet, tavaramerkit, muut immateriaalioikeudet riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai ei, kuuluvat yksin Paytrailille sekä sen lisensioijille. Paytrail myöntää Sopimuksen voimassaoloajaksi Asiakkaalle yksinkertaisen, siirtokelvottoman, alilisensioimiskelvottoman ja rajoitetun pääsyn Paytrail-Tiliin ja oikeuden käyttää ja toisintaa ainoastaan väliaikaisesti Paytrail-Tiliä internet-selaimen välityksellä Paytrailin antamien ohjeiden ja käyttöehtojen mukaisesti.

  Paytrail ei anna Asiakkaalle mitään muita kuin yllä nimenomaisesti mainitut oikeudet liittyen Paytrail-Tiliin.

 20. LAITTEET

  Paytrail vastaa tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

  Asiakas vastaa omasta tietoteknisestä käyttöympäristöstään (tietokoneohjelmistot) ja Paytrail-Tilin käyttämisen yhteydessä hyödyntämiensä laitteiden (mukaan lukien muttei rajoittuen tietokoneisiin, tietoliikennevälineisiin ja -yhteyksiin) tietoturvasta.

  Paytrail ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan käyttöympäristöstä tai Asiakkaan laitteista.

 21. VASTUU

  Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan Sopimuksen rikkomisesta aiheutuneet välittömät vahingot toisilleen.

  Paytrail ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneella virheellä tai laiminlyönnillä aiheutetusta välillisestä vahingosta eikä muista välillisistä vahingoista siinä laajuudessa, kuin voimassa oleva oikeus tällaisen rajoituksen sallii.

 22. REKLAMAATIOT

  Asiakas voi tehdä reklamaation Paytrailille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@paytrail.com. Asiakkaan on lähetettävä reklamaatio kohtuullisessa ajassa laskien siitä, kun Asiakas sai Paytrail-Tilillensä näkyviin tiedon, josta Asiakas haluaa reklamoida. Jos Asiakas ei reklamoi ajoissa, Asiakkaan oikeus saada kompensaatiota tai hyvitystä loppuu lainsäädännön määrittelemillä tavoilla.

 23. YLIVOIMAINEN ESTE

  Paytrail ei vastaa Sopimuksen rikkomisesta tai viivästymisestä syntyneestä vahingosta, jos Paytrail kykenee osoittamaan, että velvoitteen täyttämisen estää sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton este, johon Paytrail tai sen toimittaja ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voitu välttää kuten esimerkiksi lakot, työsulut, työtaistelutoimenpiteet, selkkaukset, sotatoimet, tulvat, tulipalot, luonnonmullistukset, viestintä-, liikenne sähkönjakelu-, tietoliikenne- ja pankkijärjestelmien keskeytykset tai häiriöt.

 24. SOPIMUKSEN SIIRTO

  Asiakas ei voi siirtää Sopimusta ilman Paytrailin etukäteistä kirjallista suostumusta kolmannelle. Paytrail saa siirtää Sopimuksen kolmannelle, joka on myös Suomen lain tarkoittama maksulaitos tai pankki.

 25. SOPIMUKSEN OSAPÄTEMÄTTÖMYYS

  Jos näiden ehtojen tai Sopimuksen jokin ehto katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, ei se vaikuta koko Sopimuksen pätevyyteen, vaan korvataan tällainen pätemätön tai mitätön ehto sellaisella pätevällä ehdolla tai tulkinnalla, joka vastaa parhaiten Osapuolten tarkoitusta ja on lähimpänä pätemättömäksi tai mitättömäksi katsottua ehtoa.

 26. VIRANOMAISET JA OIKEUSTURVAKEINOT

  Paytrail Oyj on merkitty Suomen kaupparekisteriin ja sen toimintaa valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi; puhelin 010 831 51), Viestintävirasto (www.ficora.fi; puhelin 09 696 61) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi; puhelin 029 553 6901).

  Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

  Sopimukseen liittyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin neljän viikon kuluessa riitaisuuden ilmoittamisesta toiselle Osapuolelle. Jos Osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riitaisuudet ensi asteessa yleisissä alioikeuksissa. Asiakas voi saattaa riidan myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.